ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση καθώς και η μεταφόρτωση ,διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και των περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Βoardhaven/ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΡΣ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Α.Ε. , με την εξαίρεση ότι  το Βoardhaven/ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΡΣ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Α.Ε.. χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και με περιορισμένη άδεια να αποκτάτε πρόσβαση και να παρουσιάζετε τις ιστοσελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο, αποκλειστικά στον υπολογιστή σας και για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις σε αυτό το δικτυακό τόπο θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, το Βoardhaven/ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΡΣ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Α.Ε. δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε «αντανάκλαση» (mirroring) των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.